Language

Please, select your preferred language for the application. Later, you can change it if you need to.

×

Terms and Conditions

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.wellisparts.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.wellisparts.com weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Wellis Magyarország Zrt.
Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.
Levelezési cím: 2371 Dabas, Mánteleki út hrsz. 0410.
Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
Telefonszáma: +36 29 564 380
E-mail cím: info@wellis.com
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048882
Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25584864-2-43

1. ÉRVÉNYESSÉG, ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.wellisparts.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: wellisparts online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között elektronikusan jön létre.

1.2. A wellisparts online áruház használatával, illetve a regisztrációval az Ügyfél elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

1.3. A wellisparts online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A wellisparts online áruház szolgáltatásai regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A megrendelés, annak elektronikus levélben megküldött visszaigazolásáig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. A megrendelés módosítására kizárólag az 1.5. pontban rögzített e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével van lehetőség.

1.5. Ügyfélszolgálat: Wellis Magyarország Zrt.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 2370 Dabas, Mánteleki út hrsz. 0410.

Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Ügyintézésre Magyar, Angol, vagy Német nyelven van lehetőség.

Telefonos ügyfélszolgálat hívható:
Ügyfélszolgálati nyitvatartási idő:
Munkanapokon: Hétfőtől - Csütörtökig 8 órától 12 óráig és 13 órától 17 óráig,
Pénteken: 8 órától 12 óráig és 13 órától 16 óráig.
Telefon: +36 29 564 380 – közvetlen szám kérése
Internet cím: www.wellisparts.com
E-mail: info@wellisparts.com

1.6 A Vásárló által megjelölt szállítási és számlázási címek kizárólag a rendszerben felajánlott országok területén belül lehetnek.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztráció végfelhasználóknak és cégeknek külön-külön történik. Az adatbekérő lapon felhasználónévként egy valós e-mailcímet és egy választott jelszót szükséges megadni. A regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre történő kattintással kerül véglegesítésre a regisztráció. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes cégeket viszonteladónak minősítsen, lehetővé téve a kedvezményes áron történő vásárlást. A viszonteladói minősítés minden esetben egyedi elbírálás alapján történik. A minősítés eredményéről az Ügyfelet e-mailben értesítjük.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelés ott rögzített módjához hozzájárul. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a jelen ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a wellisparts online áruház használatát és elhagyni azt.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető károkért, illetőleg szállítási késedelemértsemminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Az aktív megrendelésekben történt bármely adatváltozásról az Ügyfél köteles értesíteni az ügyfélszolgálatot az 1.5 pontban rögzített e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő károkért, késedelemértsemminemű felelősség nem terheli.

2.3 A regisztráció sikeréről Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet, melyben az Ügyfél egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat. A regisztráció önkéntes és határozatlan időre történik.

2.4 A regisztráció és a vásárlás magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt lehetséges. Cégként történő regisztráció esetén, érvényes adószám megadása kötelező.

3. REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

3.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni az ügyfélszolgálatnak az 1.5 pontban rögzített e-mail címére történő elektronikus levél megküldésével. Az erre irányuló kérelem megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó dokumentumok és az abban rögzített adatokmegőrzését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

3.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4. MEGRENDELÉS, AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1. A megvásárlandó termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

Amennyiben az Ügyfélnek a Weboldalon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, úgy az ügyfélszolgálathoz fordulhat az 1.5 pontban rögzített elérhetőségek bármelyikén.

4.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely - ha nincs külön jelölve - az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A fizetendő összeg magyarországi ügyfélként regisztráltak részére magyar forintban (Ft) egyéb más országból regisztrált ügyfelek részére Euróban (EUR) kerül feltüntetésre. A Weboldalról megrendelhető termékek árai, adatai, a megrendelés egyéb feltételei változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

4.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Weboldal felületén, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja az Ügyfélnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
 • esetleges rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os (EUR-s) vagy „1” Ft-os (EUR-s) ár;
 • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.

Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, illetőleg téves/hibás árfeltüntetésből eredő felelősségét kizárja.

4.4. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) Megrendelés feladására a wellisparts online áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott terméke(ke)t az oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább az átvételi módokhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően választani tud a szállítási módok közül, illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta a szállítási módot, akkor a „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább az adatok ellenőrzéséhez” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Ezt követően az Ügyfél egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az a jelen Általános szerződés feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

4.5. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A szállítási cím a „Cím szerkesztése” feliratra kattintva módosítható, a „Rendelés jóváhagyása” pontban a termék törölhető a kosárból a „Törlés“ feliratra kattintva, továbbá módosítható a rendelni kívánt termék(ek) mennyisége a „Mennyiség” oszlopban a „Mennyiség változtatása” feliratra kattintva.

4.6. A Felek között a termék megvásárlásával – magyar, angol, francia, vagy német nyelven – létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

4.7. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

4.8. A szerződés magyar, angol, francia, vagy német nyelvű lehet. A szerződés szövegének eltérő értelmezése, vagy bármilyen vita esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

5.1. Az Ügyfél a “Megrendelés” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával pedig elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. Az Ügyfél ajánlatának, megrendelésének Szolgáltatóhoz való megérkezése a az Ügyfél részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

5.2. Az Ügyfél részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés létrejöttét. Az Ügyfél által elektronikusan leadott megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. Az Ügyfél köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét, illetőleg az abban feltüntetett hivatkozásokat részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bármely probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség, késedelem Ügyfelet terheli. A megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti az Ügyfél ajánlatának elfogadását.

5.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a megrendelés elfogadását, amelyet egy külön, Ügyfélnek küldött e-mailben igazol vissza.

5.4. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.5. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül köteles jeleznie a Szolgáltató felé az 1.5. pontban rögzített e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével.

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket térítési díj ellenében szállítja házhoz saját szállítóeszközzel vagy fuvarozó cég igénybevételével. Ha egy Ügyféltől több külön megrendelés is érkezik, azok egy szállítás alá történő összevonása nem lehetséges.

DHL modultól függ

6.2. A Weboldal Szolgáltatások menüpont Házhoz szállítás linkje alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tervezett szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

6.3. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről a szállítási és fizetési módok oldalon tájékozódhat.

6.4. Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően számlát állít ki és megküldi az Ügyfél által megadott e-mail címére. A számla tartalmazza azt az összeget, amit az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított online fizetési mód igénybevételével (PayPal, bankkártyás fizetés) kiegyenlített. A termék átvételekor (kiszállítás során a futártól történő átvétel stb.) a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad.

7. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ÜGYFÉL JOGSZABÁLYON ALAPULÓ ELÁLLÁSI JOGA

7.1. Amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján a wellisparts online áruházon keresztül a jelen ÁSZF-ben írtak szerint megrendelt és megvásárolt termékek tekintetében a fogyasztót megilleti az elállás joga

A Ptk. 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (“Fogyasztó”).

A fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A fogyasztónak minősülő Ügyfelet megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

8. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

8.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásos nyilatkozatát köteles postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél formájában eljuttatni a Szolgáltató Ügyfélszolgálatára, a jelen ÁSZF 1.5. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található és a www.wellisparts.com/elallas internetes linken keresztül is elérhető elállási nyilatkozat-mintát. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

8.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 8. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetőleg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

8.3. Mind postai kézbesítés, mind elektronikus levélküldés esetében a Szolgáltató e-mailben igazolja vissza a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

8.4. Elállás esetén, azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

8.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, elektronikus levél esetén az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Ügyfélnek az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

8.6. A fogyasztónak minősülő Ügyfél elállás esetén köteles a megrendelt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Szolgáltató részére az alábbi címre visszaküldeni:

Visszaküldési postacím:
Wellis Magyarország Zrt.
HU-2370 Dabas, Mánteleki út 0417.

A visszaküldés történhet csomagküldő szolgálattal, postai úton, fuvarozócéggel, vagy személyes leadással. Fuvarozó cég és személyes leadás esetén a termék visszahozatalának időpontját 2 munkanappal a leadás előtt közölni kell az ügyfélszolgálaton. A visszaküldésnek az elállási nyilatkozat megtételétől számított 14 naptári napon belül meg kell történnie.

8.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja, illetve szállítmányozó céggel, vagy személyesen a központi raktárban leadja) a terméket.

8.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét köteles a Szolgáltató ügyfélszolgálatán előzetesen jelezni az 1.5 pontban rögzített e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével.

8.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

8.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

8.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

8.12. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Ügyfél a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Szolgáltató jogosult az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíteni, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

8.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

9. JÓTÁLLÁS

9.1. Kötelező jótállás

9.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

9.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, baleset,
 • elemi kár, természeti csapás, okozta.

Jótállás körébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

9.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

9.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

9.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

9.2. Önkéntes jótállás

9.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, illetőleg a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást is vállalhat. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát és a jótállás részletes feltételeit legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor átadott jótállási jegyen (garanciajegyen) szereplő adatok útján közli.

10. SZAVATOSSÁG

10.1. Kellékszavatosság

10.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

10.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

10.1.3. Kellékszavatossági igénye alapján az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ennek nem tud eleget tenni a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, vagy érdekmúlás esetén az Ügyfél igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

10.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

10.1.5. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős.

10.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.1.7. Fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött szerződés esetében esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szerződés teljesítését követő hat hónapon belül a fogyasztónak minősülő Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatossági kötelezettség alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés időpontja után, azaz a terméknek az Ügyfél részére történő átadását követően keletkezett.

Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a teljesítés időpontja után keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. Fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött szerződés esetében a teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztónak minősülő Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A teljesítést követően a kárveszélyviselés az Ügyfélre száll át, tehát a termék bármilyen későbbi okból (pl. rendeltetésellenes használat, karbantartás elmulasztása vagy objektív, elháríthatatlan károsító körülmények, természetes elhasználódás miatt) bekövetkező hibái nem a Szolgáltató terhére esnek. Amennyiben a termék fogyatékosságát, hibáját a szerződés megkötésekor az Ügyfél ténylegesen ismerte, vagy azt a termék jellege, természete vagy a szerződéskötés körülményei alapján számításba kellett vennie, fel kellett ismernie, a Szolgáltató hibás teljesítése nem állapítható meg,

10.1.8. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha a termék meghibásodásában az Ügyfelet terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában az Ügyfél köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

10.1.9. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

10.2. Termékszavatosság

10.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a 10.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet közvetlenül a termék gyártójával szemben.

10.2.2. A fogyasztónak minősülő Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

10.2.3. Termékszavatossági igényként a fogyasztónak minősülő Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

10.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.2.5. Termékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztónak minősülő Ügyfél felelős.

10.2.6. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

10.2.7. A bizonyítási teher első lépésben a fogyasztónak minősülő Ügyfélre hárul: neki kell bizonyítania, hogy a termék hibás, vagyis nem felelt meg a gyártó által történt forgalomba hozatal időpontjában a hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezett a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártó nem felel, ha a termék hibájának oka az általa történt forgalomba hozatal időpontja után keletkezett, vagyis részéről hibás forgalomba hozatal nem történt. A termék forgalomba hozatalkori hibájának bizonyítása a fogyasztót, a mentesülési körülmények bizonyítása viszont a gyártót terheli.

10.2.8. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; vagy
 • b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

11. A WEBOLDAL CÉLJA, FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

11.1. A Weboldal célja az azon megtalálható termékek értékesítése és a termékekkel kapcsolatos tájékoztatás. Az egyes termékeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. A Szolgáltató ugyan kellő gondossággal kezeli a Weboldalon szereplő információkat, az azon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, a Weboldalon, illetve az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.2. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan kárért, ami a Weboldalhoz való csatlakozás vagy annak használata miatt, illetve ennek során következett be. A Weboldalra látogató feladata megóvni a számítógépét, és az azon tárolt adatokat az esetleges behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

11.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért és a Weboldal használói által esetlegesen közzétett nyilatkozatokért, tartalmakért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató megkeresés esetén teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

11.4. A Weboldal olyan hiperhivatkozásokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és egyéb tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.5. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

12. SZERZŐI JOG

12.1. A Weboldalon található korábbi és jelenlegi teljes tartalom – különösen, de nem kizárólagosan a honlapon megjelenő szövegek, képek, fotók, grafikák, illusztrációk, védjegyek, hang- és videoanyagok, logók, információk, egyéb anyagok, illetőleg ezek elrendezése – a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem, illetve védjegyoltalom alatt állnak. A Szolgáltató szellemi tulajdonai felhasználásához nem járul hozzá.

12.2. A Szolgáltató fenntart minden, a Weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldalon található korábbi és jelenlegi teljes tartalom egészét vagy bármely elemét módosítani, átalakítani, reprodukálni, letölteni, tárolni, kinyomtatni, más honlap vagy bármely alkotás létrehozásához bármely módon vagy formában felhasználni, bármely céllal bemutatni, kiállítani vagy terjeszteni, kereskedelmi célra, üzleti vagy nem üzletszerű célra bármely módon és formában felhasználni, hasznosítani, átruházni vagy egyébként rendelkezni vele. Mindezen szerzői tartalmak másolása, ismételt felhasználása, ún. tükrözése (technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz történő újraközvetítése), megosztása, bármilyen médiumban való közlése, sugárzása vagy továbbadása a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül szintén tilalmazott.

12.3. A jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári-, illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A Szolgáltató jogellenes felhasználás esetén követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A Weboldalon található, a Szolgáltatóra különösen jellemző grafikai elemek, logók védjegyoltalom alatt is állnak, így a jogosulatlan felhasználás nemcsak szerzői jogi jogsértésnek, hanem adott esetben a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 388. §-a szerinti bűncselekménynek is minősülhet.

12.4. Tilos minden olyan tevékenység, amely Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

12.5. A Szolgáltatón kívül a Weboldalra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy a Weboldal vagy Szolgáltató javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. Az ilyen hiperhivatkozást tartalmazó honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Weboldalról, valamint a Weboldal és a linket tartalmazó honlap között fennálló jogviszonyról. A hiperhivatkozást tartalmazó honlap nem tartalmazhat jogsértő tartalmat. A link alkalmazására vonatkozó szabályok megsértése esetén Szolgáltató jogosult a Weboldalra mutató link azonnali eltávolíttatására, amenniyben a honlap üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

13. JOG- ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

13.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Ügyfélszolgálat 1.5. pontban rögzített elérhetőségein terjesztheti elő.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt (személyesen, a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában) azonnal kivizsgálja, és azt szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

13.2. Egyéb jog- és igényérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen kialakult fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval folytatott egyeztetések során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak az Ügyfél rendelkezésére:

13.2.1. Panasztétel az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ weboldalon.

13.2.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Ügyfél békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását. Az eljárásra a fogyasztónak minősülő Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a fogyasztónak minősülő Ügyfél erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)

13.2.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ügyfél jogosult a követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, az ÁSZF alapján létrejövő szerződésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére, a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.")
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

Amennyiben az ÁSZF idegen nyelvű és a magyar változata között ellentmondás van, úgy a magyar nyelvű változat az irányadó.

Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Szolgáltató cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

14.2. A Szolgáltató Online áruháza Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

14.3.A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a wellisparts online áruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. október .......-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

Budapest, 2017. október .......

Az Általános Szerződési Feltételek pdf formátumban történő letöltéséhez kattints ide!

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

2. sz. melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Wellis Magyarország Zrt. (2370 Dabas, Mánteleki út hrsz. 0410.; info@wellis.com)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

2. sz. melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Wellis Magyarország Zrt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 6 hónap.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Wellis Magyarország Zrt. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Egyes termékekre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján a Wellis Magyarország Zrt. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

×

Privacy

Policy

 

INTRODUCTION

Wellis Hungary Trade and Service Ltd. (seated at: 1118 Budapest, Budaörsi út 31 / C, Company Registration Number: 10-10-048882, Tax Number: 25584864-2-43) (hereinafter referred to as " Data Controller, Data Processor") hereby agrees to the present Policy.

Pursuant to REGULATION No. 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of April 27, 2016, on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Regulation (EC) No 95/46 (General Data Protection Regulation), we hereby provide the following information.

The present Privacy Policy shall govern the data management of the following websites:

www.wellis.com

www.wellis.hu

wellisparts.com

spacoverseurope.com

accounts.wellis.com

and their sub-domains.

The present Privacy Policy may be accessed by visiting the following website:

www.wellis.hu/adatvedelmi_iranyelvek

www.wellis.com/privacy

wellisparts.com/privacy

spacoverseurope.com/privacy

accounts.wellis.com/privacy

Amendments to the present Policy shall become effective upon their publication at the aforementioned website.

Data Processing Registration Number: NAIH-129604/2017.

DATA CONTROLLER AND CONTACT INFORMATION

Name:                                  Wellis Hungary Trade and Service Ltd.

Central Office:                  2371 Dabas, Mánteleki út 0417 hrsz.

E-mail:                                  info@wellis.hu

Telephone:                        06 29 564 380

DEFINITION OF TERMS

Personal Data:

Any and all data related to an identified or identifiable natural person ("Data Subject"); a natural person may be identified, directly or indirectly, with special regards to one or more identifiers such as his/her name, number, location data, online identifier or identifiers related to the physical, physiological, genetic, intellectual, economic, cultural or social identity of a natural person;

Data Processing:

Any and all operations or sum of operations performed in an automated or non-automated way regarding personal data or data files, such as their collection, gathering, systemization, partition, storage, transformation or modification, query, inspection, use, communication, distribution or other forms of their publication, alignment or interconnection, restriction, deletion or destruction;

Data Controller:

A natural or legal person, public authority, agency or any other body that determines the purposes and means of processing personal data on its own or jointly with other entities; should the purposes and means of data processing be defined under EU law or national law of a member country, the data controller or the specific aspects regarding the designation of the data controller may also be defined under EU law or national law of a member country;

Data Processor:

A natural or legal person, public authority, agency, or any other body that processes personal data on behalf of the Data Controller; 5. "Recipient": a natural or legal person, public authority, agency or any other body to which the personal data is disclosed, regardless of whether or not they are third parties. Public authorities with access to personal data under an individual assessment in accordance with the relevant provisions of EU law or national law shall not be considered recipients; the processing of such data by these public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of data processing;

Consent of Data Subject:

A voluntary, explicit, and unambiguous declaration of the Data Subject's will, based on adequate informing by expressing his consent to the processing of personal data that he is the subject of in a way that stipulates such pertinent declaration or consent without reasonable doubt;

Personal Data Breach:

Any damage to security resulting in accidental or unlawful destruction, loss, alteration, disclosure or unauthorized access to personal data transmitted, stored, or otherwise processed.

 

PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROCESSING

Any and all personal data:

a)       shall be processed lawfully and fairly in a way that is transparent to the Data Subject ("lawfulness, fairness and transparency");

b)      shall be collected following a specified, unambiguous, and legitimate purpose and shall not be processed in a way incompatible with these purposes; pursuant to Article 89, Section (1), further data processing for purposes of public archiving, scientific, and historical research purposes or statistical purposes ("purpose limitation") shall not be considered incompatible with the original purpose;

c)       shall be appropriate and relevant to the purposes of data processing while being limited to the data necessary ("data minimisation");

d)      shall be accurate and up-to-date, if necessary; any and all reasonable measures shall be taken for the immediate deletion or correction of inaccurate personal data for the purposes of data processing ("data accuracy");

e)      shall be stored in a way that enables the identification of the Data Subjects only for the time needed to achieve the purposes of personal data processing. Any storage of personal data for an extended period of time may only take place, should the personal data be processed for purposes of public archiving, scientific and historical research purposes, or statistical purposes as stipulated under Article 89, Section 1, considering the rights and freedoms of Data Subjects and their protection and subject to the implementation of appropriate technical and organizational measures ("storage limitation");

f)        shall be managed in a way that ensures adequate security of personal data, including the protection against unauthorized or unlawful use, unintentional loss, destruction, or corruption of data by the implementation of appropriate technical or organizational measures ("integrity and confidentiality").

The Controller shall be responsible to ensure compliance with the aforementioned, as well as to demonstrate such compliance ("accountability").

DATA PROCESSING, MESSAGE SENDING, CONNECTION ESTABLISHMENT

1.       Nature of data collection, scope and purpose of data processed:

Personal data

Purpose of Data Processing

Name, E-mail Address, Telephone.

Contact options, identification, creation of statistics.

Time of message sent

Performance of a technical measure.

IP address at the time of message sent

Performance of a technical measure.

 

2.       Data Subjects: Any and all subjects of messages sent/inquiring through the website.

3.       Data processing duration, deadline of data deletion: The data processing is performed until the matter has been resolved.

4.       Identity of potential data controllers authorized to gain access to personal data: Personal data may be handled by the data controller in compliance with the aforementioned principles.

5.       Description of rights of Data Subjects regarding the data processing:

-          The Data Subject may request access to personal data related to him/her as well as their correction, deletion, or limitation from the data controller.

-          The Data Subject may object to the processing of such personal data.

-          The Data Subject has the right to data transferring and to withdraw his/her contribution at any time.

6.       You may initiate the deletion or modification of your personal data in the following ways:

-          By post to 2371 Dabas, Mánteleki út 0417 hrsz.

-          Via e-mail at the e-mail address adattorles@wellis.hu.

7.       Legal basis for data processing: the consent of the Data Subject pursuant to Article 6, Section (1) subsection (a) of the Information Act 5. Section (1)

8.       We hereby inform You that

-          the data processing shall be based on Your consent.

-          You are required to provide personal data in order for us to be able to respond to the message

-          failure to provide data prevents us from fulfilling Your request as a consequence.

CONTRACTED DATA PROCESSORS

Hosting Provider

1.       Activity performed by a data processor: Hosting Service

2.       Name and contact information of the data processor:

Name:                                 Wellis Hungary Trade and Service Ltd.

E-mail:                                  info@wellis.hu

Telephone:                        06 29 564 380

Mailing Address:             2371 Dabas, Mánteleki út 0417 hrsz.

3.       Nature of data processing and the scope of data processed: Any and all personal data provided by the Data Subject.

4.       Data Subjects: Any and all Data Subjects using the website.

5.       Data processing purpose: Availability and proper operation of the website.

6.       Data processing duration, deadline of data deletion: Until the termination of the agreement, concluded between the Data Controller and the Hosting Provider, or the submission of a deletion request by the Data Subject to the hosting service provider.

7.       Legal basis for data processing: the User's consent pursuant to the Information Act 5. Section (1), Article 6 subsection (a), and Article 13/A of Act No. CVIII. of 2001 on certain aspects of electronic commercial services and information community services Section (3).

PROCESSING OF COOKIES

1.       Nature of data processing and the scope of data processed: Unique identification number, dates and times

2.       Data Subjects: Any and all Data Subjects visiting the website.

3.       Data processing purpose: Identification of users and tracking of visitors.

4.       Data processing duration, deadline of data deletion:

Cookie Type

Legal basis for data processing

Duration of data processing

Scope of processed data

Work session cookies (session)

Pursuant to the act of 2001 on certain aspects of electronic commercial services and information community services Act No. CVIII. (E-Commerce Act) Article 13/A. Section (3)

Until the relevant work session of the visitor is finished.

connect.sid

5.       Identity of potential data controllers authorized to gain access to personal data: The data controller does not process any personal data by the use of cookies.

6.       Description of rights of Data Subjects regarding the data processing: The Data Subjects may delete the cookies from the browser, usually by visiting the Privacy Protection section of the Tools/Preferences menu.

7.       Legal basis for data processing: No consent of the Data Subject is required, should the sole purpose of the use of cookies be to provide communication services through an electronic communication network or if it is essential to the service provider to provide services related to the information community explicitly requested by the subscriber or user.

 

USE OF GOOGLE ADWORDS CONVERSION TRACKING

1.       The online ad program "Google AdWords", as well as the Google conversion tracking feature within its framework, shall be used by the data controller. Google conversion tracking is provided as an analytics service of Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

2.       When a user reaches a website through a Google ad, a conversion tracking cookie is be placed on his/her computer. Such cookies have limited validity and do not contain any personal data, therefore they do not allow for the User to be identified by them.

3.       When the user browses certain pages of the website while the cookie has not yet expired, both Google and the data controller may see that the User clicked on the ad.

4.       Every Google AdWords customer receives a different cookie, therefore it is not allowed for them to be tracked through the AdWords clients' websites.

5.       The data - obtained through the use conversion tracking cookies - are designed to produce conversion statistics for customers choosing the services of AdWords conversion tracking. Customers are thus informed about the number of users clicking on their ad and subsequently redirected to the conversion-tagged page. However, they shall not gain access to any data that could identify any user.

6.       Should You not wish to participate in the conversion tracking, You may decline this option by disabling the placing of cookies into your browser. Upon this case, You shall not be included under the conversion tracking statistics.

7.       For more information and to reach Google's Privacy Policy, please visit www.google.de/policies/privacy/

USING GOOGLE ANALYTICS

1.       The present website uses the Google Analytics application, a web analytics service of Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", i.e. text files, which are placed on Your computer to help analyze the use of a website visited by the User.

2.       The data created by the use of cookies related to the website used by the User are usually placed in and stored at one of Google's US servers. By activating the IP anonymization on the website, Google abbreviates the IP address of the User within the EU member countries, or in other countries participating in the Agreement on the European Economic Area beforehand.

3.       The transfer of the entire IP address to a Google server in the US and its abbreviation thereat may only be performed in exceptional cases. On behalf of the operator of the present website, Google shall use these data to evaluate the User's use of the Website, as well as to create reports for the website operator related to the activity of the website, and to perform additional services related to the use of the website and the Internet.

4.       In the framework of Google Analytics, the IP address transmitted by the User's browser may not be linked to any other Google data of the User. The storage of cookies may be prevented on the User's side by selecting the correct browser settings; however, please note that not all of the website's features may be fully available in this case. You may also prevent Google from collecting and processing cookie data related to the use of the website by the User (including your IP address) by downloading and installing the browser plug-in available at the domain listed below. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

NEWSLETTERS, DM ACTIVITY

1.       Pursuant to Act No. XLVIII of 2008 on the fundamental terms and limitations of economic advertising activities, Section 6. §, the User may give an explicit and prior consent to the Service Provider to contact him/her with advertisements and other messages by using the contact information submitted at the registration.

2.       The Customer may also, considering the the provisions of the present Policy, consent to the Service Provider's processing of personal data for the purpose of sending promotional offers.

3.       The Service Provider may not send unsolicited advertisements and the User may, without limitation or cause, unsubscribe from the sending of promotional offers. In this case, the Service Provider shall remove any and all personal data of the User - essential for the sending of promotional offers - from its database and shall not contact the User with further promotional offers. You may unsubscribe from the ads by following the link in the message.

4.       Nature of data collection, scope and purpose of data processed:

Personal data

Purpose of Data Processing

Name, E-mail Address, Telephone.

Contact options, identification, creation of statistics.

Time of message sent

Performance of a technical measure.

IP address at the time of message sent

Performance of a technical measure.

5.       Data Subjects: Any and all subscribers signed up for the newsletter.

6.       The purpose of data processing: to send electronic messages (e-mail, sms, push notifications) to the Data Subject, provide information on the current news, products, promotions, new features, etc.

7.       Data processing time, deadline of data deletion: data shall be processed until the consent statement is withdrawn, i.e. until the unsubscription.

8.       Identity of potential data controllers authorized to gain access to personal data, recipients of personal data: Personal data may be handled by the sales and marketing staff of the Data Controller, in compliance with the aforementioned principles.

9.       Description of rights of Data Subjects regarding the data processing:

-          The Data Subject may request access to personal data related to him/her as well as their correction, deletion, or limitation from the data controller,

-          and may object to the processing of such personal data, as well as

-          the right to data transferring and to withdraw his/her contribution at any time.

10.   The Data Subject may initiate the proceedings to access of his/her personal data, their deletion, modification, limitation of their use, their transferability and object against the processing of your personal data in the following ways:

-          By post to 2371 Dabas, Mánteleki út 0417 hrsz.

-          Via e-mail at the e-mail address adattorles@wellis.hu.

11.   The Data Subject may unsubscribe from the newsletter free of charge at any time.

12.   Legal basis for data processing: the consent of the Data Subject pursuant to Article 6, Section (1) subsection (a) of the Information Act. 5. Section (1), and Act No. XLVIII of 2008 on the fundamental terms and limitations of economic advertising activities, Article 6. Section § (5):

The advertiser, the advertisement provider or the publisher of the advertisement – in a scope specified under the consent – shall keep a database of the personal data of any and all persons consenting to their terms. The data included in the pertinent database – related to the recipient of the advertisement – may only be processed pursuant to the statement of consent, until such consent is withdrawn, and may only be transferred to a third party with the prior consent of the Data Subject.

13.   We hereby inform You that

1.       the data processing shall be based on Your consent.

2.       You shall submit Your personal data in order to be eligible to receive a newsletter from us.

3.       Failure to submit your personal prevents us from sending You a newsletter.

SOCIAL MEDIA WEBSITES

1.       Nature of data collection and the scope of data processed:

Registered user name and public profile pictore of the User at social media websites such as Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram etc.

2.       Data Subjects: Any and all Data Subjects registered on Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram etc. social media websites and who “liked” the website.

3.       Purpose of data collection: Sharing or "liking" the website's content, products, promotions, or the website itself on social media pages.

4.       Duration of data processing, Deadline of data deletion, Identity of potential data controllers authorized to gain access to personal data, Description of rights of Data Subjects regarding the data processing: The Data Subject may receive more information regarding the source of the data, their processing, nature of submission, and legal basis thereto at the pertinent social media websites. Data processing takes place at the social media websites; therefore, the regulations of the respective social media websites shall apply regarding the duration and nature of data processing, as well as the data deletion and modification options.

5.       The legal basis for data processing: the voluntary consent of the Data Subject to the processing of his/her personal data at social media websites.

COMPLAINT MANAGEMENT

1.       Nature of data collection, scope and purpose of data processed:

Personal data

Purpose of Data Processing

First and Last Name

Identification, Contact Options.

E-mail Address

Contact Options.

Telephone number

Contact Options.

Billing Name and Address

Identification, management of quality complaints, inquiries, and problems arising in connection with products.

2.       Data Subjects: Any and all Data Subjects buying the product and exercising his/her right to file a quality complaint or a claim.

3.       Data processing duration, deadline of data deletion: The data processing shall continue until the end of the guarantee/warranty period stipulated under the contract. Copies of the complaint minutes, transcripts, and replies to the pertinent complaint raised, pursuant to Act No. CLV of 1997 on consumer protection, Article 17/A. Section (7) shall be retained for 5 years.

4.       Identity of potential data controllers authorized to gain access to personal data, recipients of personal data: Personal data may be handled by the sales and marketing staff of the Data Controller, in compliance with the aforementioned principles.

5.       Description of rights of Data Subjects regarding the data processing:

-          The Data Subject may request access to personal data related to him/her, as well as their correction, deletion, or limitation from the data controller,

-          may object to the processing of such personal data, as well as

-          the right to data transferring and to withdraw his/her consent at any time.

6.       The Data Subject may initiate the proceedings to access his/her personal data, their deletion, modification, limitation of their use, their transferability and object against the processing of your personal data in the following ways:

-          By post to 2371 Dabas, Mánteleki út 0417 hrsz.

-          Via e-mail at the e-mail address adattorles@wellis.hu.

7.       Legal basis for data processing: consent of the Data Subject pursuant to Article 6, Section (1) subsections (b) and (c), of the Information Act 5. Section (1), Act No. CLV. of 1997 on consumer protection, Article 17/A. Section (7).

8.       We hereby inform You that

-          The submission of personal data is based on a contractual obligation.

-          The processing of personal data constitutes a precondition to the conclusion of the contract.

-          You shall provide Your personal data in order to enable us to manage your complaint.

-          Failure to submit Your personal data prevents us from managing Your complaint delivered to us as a consequence.

 

DATA TRANSFER TO THE SUBCONTRACTOR

1.       Nature of data processing and the scope of data processed: Contact name, contact phone number, contact email address, delivery address.

2.       Data Subjects: Any and all Data Subjects ordering a product from the data controller.

3.       Data processing purpose: Performance of subcontracting tasks.

4.       Data processing duration, deadline of data deletion: The data processing shall last until the termination of the agreement between the Data Controller and the subcontractor, or until the submission of the request for deletion by the Data Subject to the subcontractor.

5.       Identity of potential data controllers authorized to gain access to personal data: Personal data may be processed by the following entities, in compliance with the aforementioned principles:

Name:                           Wellis Hungary Trade and Service Ltd.

Central Office:            2371 Dabas, Mánteleki út 0417 hrsz.

E-mail:                           info@wellis.hu

Telephone:                  06 29 564 380

Data Protection Registration Number: NAIH-129604/2017.

6.       Legal basis for data processing: consent of the Data Subject pursuant to Article 6, Section (1) subsections (b) and (c), of the Information Act 5. Section (1).

7.       Description of rights of Data Subjects regarding the data processing:

-          The Data Subject may request access to personal data related to him/her as well as their correction, deletion, or limitation from the data controller,

-          and may object to the processing of such personal data, as well as

-          the right to data transferring and to withdraw his/her consent at any time.

CUSTOMER RELATIONS AND OTHER DATA PROCESSING

1.       Should the Data Subject have any questions that may arise during the use of the Data Controller's services or encounter any problems, he/she may contact the Data Controller via the means listed at the website (telephone, e-mail, social media pages, etc.).

2.       The Data Processor shall delete the received e-mails, messages, data provided over the phone, through Facebook, etc., along with the name and email address of the Data Subject as well as other voluntarily submitted personal data, by no later than 2 years from the date of disclosure.

3.       We shall inform You regarding data processing operations not listed under the present Policy at the submission of such pertinent data.

4.       The Service Provider shall provide information, communicate or transfer data, or provide documentation on the basis of a special authority request or in case of a request of other bodies pursuant to the relevant provisions of the applicable law.

5.       Upon such cases, the Service Provider shall – having indicated the exact purpose and scope of the data - disclose personal data only limited to the necessary scope needed to fulfill the aim of the pertinent request.

DATA SUBJECT RIGHTS

1.       Right of access

You shall be entitled to receive feedback from the Data Controller regarding Your personal data being processed and, if such processing is in progress, to be granted access to Your personal data and the data stipulated under the Directive.

2.       Right to Rectification

You shall be entitled to request the Data Controller to rectify any inaccurate personal data related to You without undue delay. Considering the purpose of data processing, you shall be entitled to request the supplementation of incomplete personal data - including but not limited to, by means of a supplementary statement.

3.       Right to Deletion

You shall be entitled to request that the Data Controller shall, without undue delay, delete any and all personal data related to You, and the data controller is obliged to delete any and all personal data related to You without undue delay, should specific conditions be fulfilled.

4.       Right of Erasure (Right to “be forgotten”)

If the Data Controller has disclosed the personal data and is required to erase it, he shall take any and all reasonable measures, considering the accessible technical measures and the cost of their implementation – including any and all technical measures - in order to inform the Data Controllers processing the pertinent data that You have requested the erasure of links redirecting to the personal data in question, or of their copies, or of their duplicates.

5.       Right to Restriction of Data Processing

You shall be entitled to request that your Data Controller restricts your data processing, should one of the following conditions be met:

-          You dispute the accuracy of your personal data - upon this case, the restriction extends over a period of time that allows for the data controller to verify the accuracy of personal data;

-          the data processing is unlawful, and You are opposed to the erasure of the data, requesting to restrict their processing instead;

-          the Data Controller no longer needs the pertinent personal data for the purposes of data processing, but You request them for the purpose of submitting, enforcing, or protecting Your legal claims;

-          You have objected against the data processing - upon this case, the restriction extends over a period of time that allows to establish whether the legitimate reasons of the data controller prevail over your legitimate reasons.

6.       Right to Data Portability

You shall be entitled to receive personal data related to You that is disclosed by a Data Controller in a fragmented, widely used, computer-readable format, as well as to transfer such data to another data controller without the interference of the Data Controller by whom these personal data have been disclosed to You (...)

7.       Right to Object

You shall be entitled to object to the processing of your personal data for any reason relating to your own situation at any time (...), including the profiling based on the aforementioned provisions.

8.       Right to Object under Direct Business Acquisition

If Your personal data is processed for the purposes of direct business acquisition, You shall be entitled to object against the processing of any personal data relating to such processing at any time, including the profiling, should it be related to the direct business acquisition. Should You object to personal data processing for direct business acquisition purposes, Your personal data may no longer be processed for the pertinent purpose.

9.       Automated Decision-Making in Individual Cases, including Profiling

You shall be entitled to exclude the scope of any decision, as well as its effects, based solely on automated data processing – including the profiling - which would give rise to legal or other significant consequences related to You.

The previous paragraph shall not apply, should the decision be:

-          essential for the conclusion or fulfillment of a contract between You and the Data Controller;

-          allowed to be made under EU law or the law of its member countries applicable to the Data Controller, the relevant provisions of which also stipulate proper measures to protect your rights and freedoms and legitimate interests; or

-          based on your explicit consent.

 

DEADLINE OF TAKING MEASURES

The Data Controller shall inform You of any measures taken in response to the aforementioned requests without undue delay, in any case by no later than 1 month after the delivery of the request.

This deadline may be extended to a period of 2 months, if applicable. The Data Controller shall inform You regarding the extension of the deadline, along with the indication of the cause of the delay, by no later than 1 month after the receipt of the request.

Should the Data Controller fail to take measures upon Your request, he shall notify You without undue delay, by no later than 1 month after the receipt of the request, regarding the reasons of failure to take measures, as well as whether you may file a complaint with a supervisory authority and exercise Your right to appeal in a court of law.

SECURITY OF DATA PROCESSING

The Data Controller and the Data Processor shall take appropriate technical and organizational measures to consider the current state of science and technology and the costs of implementation, the nature, scope, circumstances and objectives of data processing, and the risk of varying probability potentially affecting the natural persons' rights and freedoms to guarantee an adequate level of data security, including, but not limited to, where appropriate:

a)       the pseudonymization and encryption of personal data;

b)      to ensure the integrity, availability, and confidentiality of systems and services, as well as their continued privacy used for personal data processing;

c)       the ability to restore access to personal data and the availability of data within reasonable time upon the case of physical or technical incidents;

d)      the procedure for the regular testing, assessment, and evaluation of the effectiveness of the technical and organizational measures taken to guarantee the security of data processing.

Data security measure of the Data Controller: Continuous automatic backup from the server to the Google Drive service

 

INFORMING THE Data Subject OF DATA SECURITY BREACHES

If the data security breach is likely to pose a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the Data Controller shall inform the Data Subject of the data security breach without undue delay.

Information provided to the Data Subject should be clearly and easily understood and the nature of the data security breach shall be disclosed, along with the name and contact details of the Data Protection Officer or other contact person providing additional information; the potential consequences of a data security breach shall be described; measures taken or planned by the Data Controller to remedy the data security breach, including, where appropriate, measures to mitigate any adverse consequences of a data security breach shall be disclosed, as well.

The Data Subject does not need to be informed, should any of the following conditions be met:

-          the Data Controller has implemented appropriate technical and organizational protection measures and has applied those measures to the data affected by the data security breach, in particular, measures - such as the use of encryption - that make it impossible for unauthorized persons to gain access to decypher the pertinent personal data;

-          following the data security breach, the Data Controller has taken further measures to ensure that the high-risk factors potentially affecting the rights and freedoms of the Data Subject shall not reoccur in the future;

-          providing information would require disproportionate effort. Upon such cases, the Data Subjects shall be informed by means of publicly disclosed information, or a similar measure shall be taken to ensure that such informing of the Data Subjects is performed equally effectively.

Should the Data Controller have not yet informed the Data Subject of the data security breach, the supervisory authority may itself, after having considered whether the privacy incident is likely to pose a high risk, inform the Data Subject.

DATA SECURITY BREACH REPORTING TO THE COMPETENT AUTHORITIES

The data security breach shall be reported by the Data Controller to the supervisory authority competent as stipulated under Article 55 without undue delay and, if possible, by no later than 72 hours after the data security breach has been acknowledged by the Data Controller, unless the data security breach is unlikely to pose a risk to the rights and freedoms of natural persons. Should the report not be submitted within 72 hours as stipulated above, the reasons explaining the delay shall also be attached thereto.

COMPLAINT OPTIONS

You may lodge a complaint against a potential breach of law of the Data Controller with the National Data Protection and Information Authority:

National Data Protection and Information Freedom Authority

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C.

Mailing address: 1530 Budapest, Mailbox: 5.

Telephone: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

CONCLUSION

During the preparation of the present Policy, we have observed the following legal acts and regulations:

-          REGULATION (EEC) No. 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of April 27, 2016, on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Regulation (EC) No 95/46 (General Data Protection Regulation)

-          2011 CXII. law on information self-determination and freedom of information (hereinafter referred to as: Information Act)

-          Act No. CVIII of 2001 on certain aspects of electronic commercial services and information community services (with specific regards 13/A. Article)

-          Act No. XLVII. of 2008 on the prohibition of unfair commercial practices against consumers;

-          Act No. XLVIII of 2008 on the basic conditions and limitations of commercial advertising activity (with special regards to Article 6.)

-          Act No. XC of 2005 on the freedom of electronic Information - Act C of 2003 on electronic communications (with special regards to Article 155.)

-          Opinion No. 16/2011 on the EASA / IAB Recommendation on the best practice of behavior-based online advertising

-          Recommendation of the National Data Protection and Information Freedom Authority on the data protection requirements of prior informing

-          REGULATION No. 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Regulation (EC) No 95/46 (General Data Protection Regulation).